ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์(OSOP)ระหว่างวันที่ 5-6มกราคม2562 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,11:35   อ่าน 60 ครั้ง