โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหาร ครู เข้าร่วมการศึกษาดูงาน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2562,10:49   อ่าน 13 ครั้ง