ข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 222) 23 มี.ค. 63
ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก (มัธยมศึกษา) (อ่าน 414) 09 ม.ค. 63
โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย​ ปีการศึกษา2562 (อ่าน 245) 22 พ.ย. 62
อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕ (อ่าน 249) 24 ก.ย. 62
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมจัดงานเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงห้องพักนักกีฬา (อ่าน 412) 28 พ.ค. 62
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 (อ่าน 369) 28 พ.ค. 62
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมรับรายงานตัวนักเรียนที่สมัครเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเข้าที่พักวันที่ 1 พ.ค.2562 (อ่าน 459) 27 เม.ย. 62
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 24-25 มกราคม 2562 (อ่าน 422) 22 ม.ค. 62
รร.จัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาสและวันปีใหม่25 ธ.ค.2561 (อ่าน 846) 21 ธ.ค. 61
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา)ครั้งที่ 43 (อ่าน 484) 19 ธ.ค. 61
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (อ่าน 361) 19 ธ.ค. 61
นายสราวุธ กุลแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดน้ำใส่วม งานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่ารอบชิงช (อ่าน 356) 19 ธ.ค. 61
นักเรียนเข้าค่ายอบรมโครงการค่ายคุณธรรม ณ วัดถ้ำวัวแดง ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 (อ่าน 403) 03 ธ.ค. 61
อบรมการจัดทำแผน (อ่าน 269) 30 พ.ย. 61