ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 24-25 มกราคม 2562 (อ่าน 52) 22 ม.ค. 62
รร.จัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาสและวันปีใหม่25 ธ.ค.2561 (อ่าน 58) 21 ธ.ค. 61
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ (กีฬาโซนหุบเขา)ครั้งที่ 43 (อ่าน 90) 19 ธ.ค. 61
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 18 ธันวาคม 2561 (อ่าน 71) 19 ธ.ค. 61
นายสราวุธ กุลแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดน้ำใส่วม งานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่ารอบชิงช (อ่าน 67) 19 ธ.ค. 61
นักเรียนเข้าค่ายอบรมโครงการค่ายคุณธรรม ณ วัดถ้ำวัวแดง ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2561 (อ่าน 66) 03 ธ.ค. 61
อบรมการจัดทำแผน (อ่าน 64) 30 พ.ย. 61