โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตติยา ผางน้ำคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอาริดา พรามจาร
ครูอัตราจ้าง