กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตติยา ผางน้ำคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอาริดา พรามจาร
ครูอัตราจ้าง