กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพานิชย์ ศรีพุทธรา
ครูอัตราจ้าง