โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนเรนทร ปิ่นสุวรรณ
ครู คศ.2