โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม
151 หมู่ 3  ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เบอร์โทรศัพท์ 044852807
นักการภารโรงและพนักงานจ้างตามภารกิจ

นายยิ้ม ชาติชนะ
นักการภารโรง

นายธนกฤต ศิลปอนันต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางหนูพัด ลีจำนงค์
ลูกจ้าง

นายกฤษกร ศรีนันทสุนทร
ลูกจ้าง